Upptäckarkurs 6-9 år

Denna sida är utdaterad! Du hittar information om våra kommande kurser på den nya kurssidan. Klicka här för att komma dit!

På våren ges en upptäckarkurs vid Naturens Hus i Bergianska trädgården. Kursen ges av Vetenskapens Hus och går över tre söndagar á 2 timmar, med en paus där vi bjuder på fika.

Under tre söndagar i maj/juni utforskar vi mineral, håvar småkryp och pressar växter. Vi bekantar oss med spännande och vackra mineraler som pyrit och kalcit, och undersöker om de är magnetiska och fluorescerande. Vi håvar småkryp i våra dammar och studerar livet under vattenytan. Vi pressar växter och tittar närmare på tropiska växter som till exempel kakao.

Datum 2019

Datum: maj - juni
Tid: förmiddagspasset kl. 10 - 12 eller eftermiddagspasset kl. 13 - 15.
Kursavgift: 950 kr (10 % rabatt för syskon)

Anmälan

Anmälningsformuläret för vårens kurs 2019 kommer att publiceras här.

Villkor för anmälan

Er anmälan är bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt. Vid avanmälan senare än en vecka innan kursstart, eller uteblivande från kurs, tas full kursavgift ut. Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ni avbokar enligt gällande avbokningsregler, eller om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen. Vid kortvarig sjukdom, och andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning.

Trivselregler

OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal du ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Kontakt

Allmänna frågor: @email

Ansvarig

Christofer Andersson

Varmt välkomna med er anmälan!