Stipendieansökan sommarkurs 2022

På årets sommarkurser finns platser som är helt kostnadsfria. Dessa platser erbjuds i samarbete med 3M för att bredda deltagandet på kurserna och ge intresserade elever som av ekonomiska skäl har svårt att delta i kursen möjlighet att söka stipendium via sin lärare. Vi uppmanar elever från alla delar av staden att söka.

Du som lärare kan skicka in en ansökan för elever som är berättigade stipendium. Följande gäller:

  • Eleven har inte deltagit tidigare.
  • Eleven har av ekonomiska skäl svårt att utan stöd delta i kursen.
  • Eleven är nyfiken på att utforska naturvetenskap och teknik tillsammans med andra jämnåriga ungdomar från Stockholmsregionen.

Du söker i samråd med elev och vårdnadshavare, eftersom kursen ges på sommarlovet. Ansökan görs via detta formulär.

Sista ansökningsdatum är 31 maj. Vi delar ut stipendium löpande så det är först till kvarn.

Kontaktperson: Christofer Andersson, @email

Kurs/kurser som är aktuella för ansökan
Eleven kan bara gå en av kurserna. Välj de alternativ som eleven har möjlighet att delta på.

Uppgifter om eleven

Skriv kortfattat varför du anser att eleven är motiverad att få stipendium.

Kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter som ansökande lärare.
Integritetspolicy
Vetenskapens Hus integritetspolicy.

Samarbetspartner för kurserna 2022:

3M