Helgkurs i kemilabbet

Helgkurser på Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus anordnar helgkurser i naturvetenskap, teknik och matematik för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Målet med kurserna är att barnen/ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment. Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Kurser hösten 2020

Helgkurs för barn och undgomar 6-12 år

Viktig information

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Vi följer noga den information som löpande presenteras av Folkhälsomyndigheten, KTH och Stockholm universitet och anpassar verksamheten efter den.