Helgkurs för 7-12 åringar i oktober-november

Helgkursen i naturvetenskap, matematik och teknik för 7-12-åringar, har som mål att barnen ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment.

På höstens kurs kommer vi att göra spännande experiment i riktiga laboratorium. Vi utforskar cellen och DNA, lär oss mer om programmering, upplever värme och kyla samt gör kemi med sånt som ni kan hitta hemma.

Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Info och anmälan

Kursen hålls i Vetenskapens Hus vid AlbaNova/KTH i Stockholm på helgen 4 tillfällen, och varje pass är två timmar med fikapaus mitt i. Vi delar in kursdeltagarna i grupper efter ålder. Vi ser gärna att föräldrar inte är med i laboratorierna för att barnen/ungdomarna och studenterna ska kunna skapa en egen relation och få arbetsro.

Vid antagning placeras deltagarna i ett förmiddagspass (kl. 10-12) eller eftermiddagspass (kl. 13-15) som ges söndagar. Vid anmälan anger ni tid som passar er bäst.

Datum: söndagar 16 okt, 23 okt, 13 nov och 20 nov.
Kurstider: kl. 10-12 eller kl. 13-15
Längd: 2 timmar per gång inkl. fikapaus
Kostnad: 1490 kr (inkl. material och fika)
Målgrupp: barn i åldern 7-12 år
Anmälan: stängd

Innehåll på kursen

På kursen får deltagarna göra fyra olika aktiviteter i våra laboratorium. Höstens aktiviteter är följande: Cellen och DNA, Programmering, Värme och kyla samt Hushållskemi. Längre beskrivningar av aktiviteterna kommer inom några dagar.

Villkor för anmälan

Er anmälan är bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt, dock senast en vecka före kursstart, sen avanmälan ger inte rätt till ersättning. Om ni bekräftat er plats på kursen med swishbetalning så återbetalas inte avgiften förutom i undantagsfall (läs vidare). Ersättning ges med presentkort (fler detaljer specificeras per kurs). Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen. Vid kortvarig sjukdom, och andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning eller ersättning. Eventuella ändringar i kursupplägget kan göras.

Betalning

Betalning sker före kursen, via Swish. Detaljer kring betalning skickas ut till den e-postadress du anger vid anmälan.

Trivselregler

OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal du ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Kontakt

Allmänna frågor (om t.ex. anmälan): @email

Ansvarig: Felicia Labor