Helgkurs 6-12 år HT21

Helgkursen i naturvetenskap och teknik för 6-12-åringar, har som mål att barnen/ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment.

Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Info och anmälan

Kursen hålls i Vetenskapens Hus vid AlbaNova/KTH i Stockholm på helgen 4 tillfällen, och varje pass är två timmar med fikapaus mitt i. Vi delar in kursdeltagarna i grupper efter ålder. Vi ser gärna att föräldrar inte är med i laboratorierna för att barnen/ungdomarna och studenterna ska kunna skapa en egen relation och få arbetsro.

Vid antagning placeras deltagarna i ett förmiddagspass (kl. 10-12) eller eftermiddagspass (kl. 13-15) som ges söndagar. Vid anmälan anger ni tid som passar er bäst.

Datum: söndagar 3 okt, 10 okt, 17 okt och 24 okt
Kurstider: kl. 10-12 eller kl. 13-15
Längd: 2 timmar per gång inkl. fikapaus
Kostnad: 1400 kr (inkl. material och fika)
Målgrupp: barn i åldern 6-12 år
Anmälan: Anmälningsformulär för Helgkurs 6-12 år (observera att anmälan är stängd)

Kursinnehåll: Astronomi i vårt nya planetarium, Våra sinnen, Kodning och kryptering, Design med 3d-skrivare.
Schema: Schema för Helgkurs 6-12 HT21

Villkor för anmälan

Särskilda om- och avbokningsvillkor gäller under pandemin

Om- och avbokning p g a sjukdom kan under rådande pandemi göras ända fram till aktivitetsstart. Villkoret gäller båda parter.

I övrigt är er anmälan bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt. Vid avanmälan senare än en vecka innan kursstart, eller uteblivande från kurs utan uttalad anledning, tas full kursavgift ut. Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ni avbokar enligt gällande avbokningsregler, eller om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen. Vid andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning.

Betalning

Betalning sker före kursen, via Swish. Detaljer kring betalning skickas ut till den e-postadress du anger vid anmälan.

Trivselregler

OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal du ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Kontakt

Allmänna frågor (om t.ex. anmälan): @email

Ansvarig: Christofer Andersson