Helgkurs 6-12 år HT20

Publicerad 2020-08-17

Helgkursen i naturvetenskap och teknik för 6-12-åringar, har som mål att barnen/ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment. Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Kursen hålls i Vetenskapens Hus vid AlbaNova/KTH i Stockholm på helgen 6 tillfällen, och varje pass är två timmar med fikapaus mitt i. Vi delar in kursdeltagarna i grupper efter ålder. Vi ser gärna att föräldrar inte är med i laboratorierna för att barnen/ungdomarna och studenterna ska kunna skapa en egen relation och få arbetsro.

Vid antagning placeras deltagarna i ett förmiddagspass (kl. 10-12) eller eftermiddagspass (kl. 13-15) som ges på lördagar eller söndagar. I intresseanmälan anger ni vilken dag och tid som passar er bäst. Kostnad för kursen är 1 950 kr per barn/ungdom, saft och bulle ingår i priset. Det som tillverkas i kursen får deltagarna ta med sig hem.

Datum och anmälan hösten 2020

På grund av den pågående pandemin kommer vi att anpassa kursen med färre och mindre grupper för att minska risken för smittspridning. Givetvis följer vi noga den information som löpande presenteras av Folkhälsomyndigheten, KTH och Stockholms universitet och anpassar efter den.

Datum för kursen

Lördagar: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10
Söndagar: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10

Anmälan

Anmälan till kursen är stängd. Anmälningsformulär för helgkurs 6-12 år.

Villkor för anmälan

Särskilda om- och avbokningsvillkor gäller under pandemin

Om- och avbokning p g a sjukdom kan under rådande pandemi göras ända fram till aktivitetsstart. Villkoret gäller båda parter.

I övrigt är er anmälan bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt. Vid avanmälan senare än en vecka innan kursstart, eller uteblivande från kurs utan uttalad anledning, tas full kursavgift ut. Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ni avbokar enligt gällande avbokningsregler, eller om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen. Vid andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning.

Trivselregler

OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal du ska besöka.Ta del av våra trivselregler.

Kontakt

Allmänna frågor (om t.ex. anmälan): @email

Ansvarig: Tanja Nymark