Forskning och samverkan

Vill du som forskare vara med och öka ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik? Vetenskapens Hus är en del av KTH och Stockholms universitet som jobbar med detta som främsta målsättning. Huvudsakligen vänder vi oss mot skolan, men vi har också helg- och sommarkurser och evenemang som riktar sig mot allmänheten. Vi är öppna för olika typer av samarbeten, men nedan är exempel på hur du kan bidra, både genom din kunskap och som inspirerande förebild.

Föreläsningar (även online)

Vi kan anordna föreläsningar och webbinarier inom olika ämnesområden. Det är ett enkelt sätt för dig att sprida kunskap om ditt forskningsområde till elever och/eller lärare, samt andra intresserade.

”Låna en forskare” (även online)

Detta innebär att du som forskare besöker en skolklass och berättar om hur det är att vara forskare och om din egen personliga historia. Därefter får eleverna ställa frågor.

Studiebesök på din arbetsplats

Vi hjälper gärna till att arrangera studiebesök på din arbetsplats. Det vanligaste brukar vara att vi hjälper till med att sprida information och ta emot anmälningar och sen står ni för själva mottagandet på plats.

Gymnasiearbeten

På Vetenskapens Hus stöttar vi årligen ett antal gymnasieprojekt med engagerade och intresserade elevgrupper. Ofta samarbetar vi med aktiva forskare som deltar i olika delar av projekten. Vi hjälper också gärna till att förmedla kontakt när det finns forskare som är intresserade av att vara med och bihandleda projekt.
Mer om våra gymnasiearbeten.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar är en viktig verksamhet för att ge lärare möjlighet att förkovra sig inom sitt ämnesområde. Det kan vara såväl föreläsningar (se nedan) som praktiska övningar, kopplade till ett forskningsområde. Vi stödjer gärna dig med kunskap om relevans av ämnet och koppling till grund- och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner.
Mer om våra lärarfortbildningar.

Evenemang

Vissa av våra evenemang riktar sig emot skolan och andra emot både skola och allmänheten. Genom ditt deltagande som forskare kan du bland annat bidra med en föreläsning, ett seminarium eller möta en elevgrupp och visa runt dem i din forskarmiljö.

Några exempel på evenemang som vi årligen genomför tillsammans med andra aktörer är ForskarFredag Stockholm, Teknikåttan och Klimatfestivalen.
Mer om våra evenemang och tävlingar.

Skolprogram

Vår basverksamhet bygger på att skolklasser besöker oss och laborerar ”på riktigt”. Alla våra program kopplar till relevanta delar i kurs- och ämnesplanerna. Kanske kan din forskning passa som inslag i ett av våra program.
Mer om våra skolprogram.

Har du andra idéer?

Självklart är du välkommen att höra av dig ifall du har egna idéer kopplat till samverkan mellan universitet och ungdomsskola!

Kontaktuppgifter

Marcus Angelin
Mail: marcus.angelin@vetenskapenshus.se
Tfn: 08-790 98 18