Smittspridningsmodeller för COVID-19

– reproduktionstal, flockimmunitet och risken för en andra våg


Med hjälp enkel matematik kan man bättre förstå fundamentala egenskaper när en smitta sprids i befolkningen. Med lite mer sofistikerade metoder kan man även bidra till ökad förståelse för spridningen av COVID-19, t ex om hur risken av en andra våg beror på ursprungligt reproduktionstal och nuvarande immunitetsnivå.

Medverkande
Tom Britton, Stockholms universitet