Miljön och barns hälsa

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Men vad är en bra miljö för barn och vad är en dålig miljö? Är det farligt att växa upp i innerstan med höga halter av luftföroreningar? Om man växer upp på en bondgård, har man mindre risk att drabbas av allergier då?

I denna föreläsning diskuteras betydelsen av olika miljöfaktorer för hälsa och sjukdom hos barn – både i Sverige och globalt sett. Dessutom undersöks vad som händer på sikt, d.v.s. långsiktiga hälsoeffekter senare i livet.

Medverkande
Erik Melén, Karolinska Institutet