Framtidsstudier för hållbarhet

– möjliga vägar framåt

Det är mycket som tyder på att omställningen till ett hållbart samhälle går för långsamt. Inte minst i klimatfrågan. Men framtiden är varken förutbestämd eller ett helt oskrivet blad. Genom att föreställa oss framtiden kan vi både forma och möta den för att skapa en annan berättelse om framtiden.

Framtidsstudier kan hjälpa till att analysera vad som skulle kunna hända och vad vi vill ska hända i framtiden samt bidra till hitta möjliga vägar framåt.

Medverkande
Åsa Svenfelt, KTH