Cirkulär ekonomi baserad på förnybara råvaror

Idag har vi en linjär materialekonomin, men framtidens material vara återvinningsbara och helst biologiskt nedbrytbara. Därför är det viktigt att utveckla nya material som kan ersätta fossilplast och för att förbättra resurs- och energieffektivitet. Kom och lär dig hur svenska skogsresurser kan användas för att utveckla miljövänliga material för framtiden.

Medverkande
Mika Sipponen, Stockholms universitet.