Forskning för en hållbar framtid

Hur ska vi människor leva och forma våra samhällen på ett sätt som värnar om människor, djur, natur och jordens resurser? Hur bekämpar vi klimatförändringarna, hur tar vi hand om våra hav och hur värnar vi en biologisk mångfald? Hur skapar vi en mer jämställd, fredlig, miljövänlig och rättvis värld för alla? 

Varje dag arbetar forskare inom många olika vetenskapliga områden för att hitta lösningar som bidrar till en bättre och mer hållbar värld. På ForskarFredag i Stockholm den 27 november 2020 kan du träffa några av dem! 

Temat för ForskarFredag 2020 i Sverige är "Forskning för en hållbar framtid"

Forskning för hållbarhet

Tid Titel Medverkande forskare
- Att sova gott för en hållbar framtid Tina Sundelin, Stockholms universitet.
- Framtidsstudier för hållbarhet Åsa Svenfelt, KTH
- Cirkulär ekonomi baserad på förnybara råvaror Mika Sipponen, Stockholms universitet.
- Du väger lika mycket som en dinosaurie! Daniel Pargman, KTH
- S.O.S Climate Waterfront Internationella EU-forskare
- Miljön och barns hälsa Erik Melén, Karolinska Institutet