Forskardialoger för skolklasser

Hur är det egentligen att vara forskare? Ta chansen att träffa forskare inom vitt skilda områden som på ett personligt sätt berättar om sig själva, sin forskning och vägen dit. Bokar du detta får din klass träffa en forskare för personlig dialog med utrymme för diskussion. Före besöket har du som lärare kontakt med forskaren och din klass förbereder sig med frågor.

Forskardialogerna riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiet och anordnas under ForskarFredag 27 november 2020.

Från gruva till telefon och vad händer sedan?
Kerstin Forsberg, KTH och Pontus Westrin, SGU​

Vad är meningen med utbildning?
Lia Mollvik, doktorand i utbildningsfilosofi vid Stockholms universitet

Materiens inre – elektromagnetiska interaktioner mellan atomer
Richard Edberg, magtiska materialforskare vid KTH

Higgspartikeln - vad är massa för något egentligen? 
Jonas Strandberg, partikelforskare vid KTH

Targeted Therapy-Snipers in the battle of cancer 
Amineh Ghaderi, doktorand vid Karolinska Institutet

Gammablixtar - Universums mest extrema explosioner
Forskardialog med Filip Samuelsson, fysikdoktorand vid KTH