Ansökan besöksledare vt23

Hur många högskolepoäng har du hittills ?
Ett krav för att få jobba som besöksledare hos oss är att du är student vid KTH eller Stockholms universitet inom relevanta ämnen (STEM).
Om du blir aktuell för tjänsten ska du vara beredd att lämna studieintyg alternativt registerutdrag ur LADOK samt referenser.
Vilket eller vilka av följande ämnesområden skulle du vilja undervisa inom?
Personligt brev och CV
Ditt personliga brev och CV skickar du in separat via mail till rekrytering@vetenskapenshus.se.
Vetenskapens Hus integritetspolicy
Läs vår integritetspolicy.