Sums of squares

Vilka heltal kan skrivas som summan av två kvadrater? 3 kvadrater? 4 kvadrater? Fler kvadrater? När är en summa av två kvadrater en kvadrat? Och vilka heltal är kan bildas med två olika summor av kvadrater?

Wushi Goldring är matematikforskare vid Stockholms universitet och en av Wallenbergs Academy Fellows. I hans föredrag får du inblick i till synes enkla frågor om heltal. Dessa tar oss genom historien – ända från de gamla grekerna till renässansen och vidare till banbrytande öppna frågor som forskare står inför idag.

Wushi berättar om hur frågor från grundskolans aritmetik kan bli hela universitetskurser eller till och med leda till morgondagens upptäckter i matematik. 

Föredraget ges på engelska. Läs mer om Wushi Goldrings forskning.

Bild: Wushi Goldring

Tid
Thursday 15 April 2021 16:00 - 16:45
Plats
Online
Målgrupp
Lärare, elever i gymnasiet och övriga intresserade
Medverkande
Wushi Goldring, Stockholms universitet