Pi-dagen

UNESCO har utlyst den 14 mars, Pi-dagen, till den internationella matematikdagen (idm314.org) världen över. 

Temat för Pi-dagen 2020 är "Matematiken finns överallt". Inte minst finns den i de matematiska modeller som beskriver hur smittspridning går till. På grund av pågående pandemi ställdes alla fysiska IRL-aktiviteter in. Istället spelade vi in en föreläsning om smittspridning med professor Tom Britton från Stockholms universitet – videon är tillgänglig när som helst, var som helst, för vem som helst. Matematiken finns överallt!


Därför firas Pi-dagen

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Vetenskapens Hus anordnar aktiviteter under Pi-dagen sedan 2014 för elever i högstadiet och gymnasiet. Upptäck intressant och annorlunda matematik populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i matematik, prova-på-aktiviteter, tävlingsmoment och information om matematikutbildningar i Stockholm.

Syftet med pi-dagen är att bredda ungdomars bild av matematikämnet samt informera om matematikutbildningar i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitet, Tekniska museet och Stockholms Matematikcentrum.

Tips

Läs mer om våra skolprogram i matematik.

Kontakt

matematik@vetenskapenshus.se