Pandemins matematik med Tom Britton

Pi-dagen 2020 gjorde vi oss redo för firanden tillsammans med Tekniska museet när pandemin slog till. En av våra inbjudna föreläsare, professor Tom Britton vid Stockholms universitet, hade planerat ett populärvetenskapligt föredrag om matematiska modeller för smittspridning.

När vi inte kunde fira Pi-dagen så som tänkt så beslutade vi att just Toms föredrag var viktigt och aktuellt och därför spelade vi in det och lade ut det på Youtube istället. Teorin om matematiska smittspridningsmodeller som Tom berättar om i videon är alltjämt aktuell. 

Pandemins matematik - med exempel från Coronautbrottet våren 2020

Mathematics of the Corona outbreak (English version)