Matematiska konstverk med IMAGINARY

Skapa en utställning på skolan och laborera med former - IMAGINARY öppnar upp för inspirerande samarbeten med bildämnet.

IMAGINARY är en ideell organisation som hjälper dig att visa upp modern matematik. Genom en öppen och interaktiv plattform presenteras innehåll som kan användas i skolor, hemma, på museer, i utställningar eller för evenemang. Huvudinnehållet i IMAGINARY är dess interaktiva program och ett stort bildgalleri. 

Ett huvudmål med IMAGINARY är att skapa ett samhällsengagemang för matematik. Kärnidén skapa förutsättningar för dig att självständigt organisera en matematikutställning. IMAGINARY initierades vid Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach 2008 och sedan dess har visats i mer än 160 städer runt om i världen. 

Vetenskapens Hus använder plattformen varje år i samband med Pi-dagen och det brukar vara ett mycket populärt inslag.

Gå till plattformen IMAGINARY och upptäck hur ni kan skapa en egen utställning på skolan!

Logotyper Pi-dagen: KTH, Stockholms universitet, SMC och IDM