Königsbergs broar

I Königsberg (nuvarande Kaliningrad) fanns det under 1700-talet sju broar som delade upp staden i fyra delar. Stadens invånare sägs ha roat sig med att försöka promenera genom staden och passera varje bro precis en gång (varken mer eller mindre). Hela bron ska passeras - det är alltså inte tillåtet att gå till mitten och sedan tillbaka. Är det möjligt?

Förenkla problemet: För att lättare kunna analysera problemet så drar vi ihop varje landmassa till en punkt och broarna till kanter. Vi får då en så kallad graf. Kan grafen hjälpa dig att se om det är möjligt att gå till varje punkt och passera varje kant precis en gång?

En karta över Königsberg omvandlas till en graf med fyra noder (landmassa) och 7 kanter (broar)

Hint: undersök om antalet broar (kanter) som når en landmassa (punkt) udda eller jämnt?

Uppgift: Hitta en bro-promenad i Stockholm!

Beskriv hur du har experimenterat med broarna i Königsberg eller Stockholm - exempelvis genom att skriva en kort text, spela in en video eller ta ett foto som du delar i sociala medier under hashtaggarna #pidagen2021 och #idm314. Om du inte använder sociala medier kan du också skicka in ditt bidrag till @email