Därför firas Pi-dagen

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet Pi approximeras vanligtvis till 3.14 och i många länder skrivs datumet på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars utsetts till internationell matematikdag av UNESCO. 

International Day of Mathematics (IDM) är en världsomfattande fest. Varje år den 14 mars bjuds världens alla länder in att medverka genom att arrangera aktiviteter i skolor, på museer, bibliotek och universitet. Den 14 mars valdes som datum för IDM eftersom Pi-dagen redan firades i många länder eftersom datumet på en del håll skrivs som 3/14 och den matematiska konstanten Pi är cirka 3,14.

IDM-projektet leds av International Mathematical Union med stöd av många internationella och regionala organisationer från hela världen. Dagen utsågs till internationell högtid av UNESCO den 26 november 2019. Den första firandet hölls den 14 mars 2020. Många firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Vetenskapens Hus uppmärksammar Pi-dagen sedan 2014 och arrangerar främst aktiviteter för elever i högstadiet och gymnasiet. Syftet med Pi-dagen är att bredda ungdomars bild av matematikämnet samt informera om matematikutbildningar i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitetStockholms Matematikcentrum och IDM314.

Logotyper för arrangörer