Pi-dagen 2023

Vilken volym har en pizza med radien z och tjockleken a? Svaret är: Pizza.
Matematikens högtidsdag närmar sig...

Under Pi-dagen får du och dina elever möta matematikforskare som berättar om spännande och aktuella ämnen. Upptäck också intressant matematik genom något av våra skolprogram som leds av studenter från KTH och Stockholms universitet. För deltagande på plats krävs förbokning.

Följ det populärvetenskapliga föredraget via Zoom.

Programmet vänder sig till elever i åk 7-9 och gymnasiet och syftet med dagen är att inspirera och väcka nyfikenhet för matematikämnet. Besökarna får också information om hur det kan vara att plugga eller jobba som matematiker.

Anmälan

Anmälan till Pi-dagen 2023 är nu stängd, men vi hälsar varmt välkomna till Pi-dagen 2024.

Skolprogram

Läs mer om våra skolprogram i matematik.