Tema 2022: En bättre och friskare värld

Temat för årets ForskarFredag är “En bättre och friskare värld”.  Genom temat fördjupas kunskapen om naturens och människans hälsa och kopplingen däremellan – för när vi tar hand om jorden tar vi också hand om livet!

Med utgångspunkt i EUs fem missionsområden lyfter vi i år särskilt forskning för att bota cancer och andra sjukdomar samt forskning för att lösa framtidens klimat- och miljöutmaningar. EUs missionsområden har som mål att hitta lösningar på de viktigaste globala utmaningarna. Under september kan du också själv bidra till forskningen genom årets medborgarprojet: Plastexperimentet.

Välkommen att ställa just dina frågor till forskarna som du möter i årets temaföreläsningar.

Anmäl dig till temaföreläsningarna

Tid Titel Medverkande forskare Plats
Peter Stenvinkel, Karolinska Institutet - Är människor riktigt kloka?
 • Peter Stenvinkel, Karolinska Institutet

FR4, Oskar Klein, AlbaNova

Peter Vlachos, AstraZeneca - En branschbytares erfarenheter
 • Stefan Vlachos, AstraZeneca

FR4, Oskar Klein, AlbaNova

Unite! Smart cities - Webinar: Unite! Smart cities
 • Researchers from six different European countries

Online

Niclas Roxhed - Implanterbara och sväljbara mikrosystem (FULLBOKAT)
 • Niclas Roxhed, KTH

FD5, Svedbergsalen, AlbaNova

Cecilia Katzeff, KTH - Lost in the supermarket
 • Cecilia Katzeff, KTH

FR4, Oskar Klein, AlbaNova

Caroline Ran - Hur är huvudvärk kodat i våra gener? 
 • Caroline Ran, Karolinska Institutet

FD5, Svedbergsalen, AlbaNova

Panelen diskuterar: Fakta vs åsikt - Lunchpanel: Fakta vs åsikt
 • Åsa Wikfors, Stockholms universitet
 • Elisabet Ekener, KTH
 • Ali Mirazami, Karolinska Institutet
 • Moderator: Anders Sahlman

FR4, Oskar Klein, AlbaNova

Emelie Westberg Bernemyr - Ljud som samarbetspartners
 • Emelie Westberg Bernemyr, Stockholms universitet

FD5, Svedbergsalen, AlbaNova

Anna Treydte - The elephant in the room
 • Anna Treydte, Stockholms universitet

FR4, Oskar Klein, AlbaNova

Vattendroppe med sjö i bakgrunden - Klimatprat – fråga våra forskare om klimatet (FULLBOKAT)
 • Francesco Fuso-Nerini, föreståndare för KTH Climate Action Centre
 • Pernilla Hagbert, forskare vid KTH
 • Sophie Haslett, forskare vid Bolincentret Stockholms universitet
 • Gustaf Hugelius, forskare vid Bolincentret Stockholms universitet

FD5, Svedbergsalen, AlbaNova

En person, sedd bakifrån, ser ut över en stad i dis. - Science Café: Resilience in a chaotic world
 • Beate Schirrmacher, Linnaeus University
 • Roisin Moriarty, University of Cork
 • Dr Margaret Jean Westby, University of Malta

Online