Framtidens mat - Scary Seafood

Framtiden är en spännande plats - ingen har varit där, men vi är alla på väg dit. Det är mycket vi inte vet om framtiden, men en sak vet vi säkert - människor behöver äta även där. Vi är nu knappt 8 miljarder människor på jorden, och kommer att vara ca 11 miljarder om bara 30 år. De odlingsbara områdena är redan utnyttjade och klimatförändringen gör att stora arealer odlingsmark riskerar att försvinna. En av de största globala utmaningarna i vår tid är således att hitta lösningar för en ökad matproduktion, för att möta behoven hos en växande världsbefolkning samtidigt som vi minskar det ekologiska fotavtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem. Haven som utgör 71% av jordens yta producerar idag endast några få % av vår mat - det måste vi ändra på, men då får vi äta annat än lax och torsk - vad sägs om lite "scary seafood"?

Michael Tedengren är docent vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, Stockholms universitet.

Tid
Friday 24 September 2021 10:00 - 10:30
Målgrupp
gymnasiet och åk 9
Medverkande
Michael Tedengren, Stockholms universitet