Framtidens läkemedel

Precis som inom många andra vetenskapliga områden går utvecklingen inom biomedicin väldigt snabbt. En rad nya tekniska landvinningar gör att vi kan utveckla nya läkemedel med nya verkningsmekanismer och mål i kroppen. Det är dock inte bara själva läkemedlen som utvecklas utan även hur vi ser på hälsa. Sannolikt kommer förebyggande av sjukdom få en mer framträdande plats jämfört med nu. Sättet på vilket vi får vård och hur läkemedel distribueras i samhället likaså.

Andreas Heddini är läkare och medicine doktor inom infektionsbiologi. Han arbetar idag som medicinsk chef på AstraZeneca Norden

Tid
fredag 24 september 2021 14:00 - 14:30
Målgrupp
gymnasiet och åk 9
Medverkande
Andreas Heddini, AstraZeneca