Data, resurser, prylar och ytor

Dela är nyckeln till ett hållbart boende

Byggnader och användande av byggnader står för cirka 40% av energianvändningen och koldioxidutsläppen i världen. Trots detta så är innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn mycket långsam. Det beror på en rad olika faktorer, men jag har riktat in mig på att påskynda processen från idé till bred marknadsföring. Genom att bygga upp testbäddar med allt från teknik till människor så visar vi att ny resurseffektiv smart teknik fungerar bättre än gammal resursslukande teknik. Vi visar att delande av allt från data till yta kan minska klimatavtrycket per person, och bidra till nya tjänster och ökad upplevd nytta och glädje.

Jonas Anund Vogel är centrumföreståndare för KTH Live-in-Lab.

Tid
Friday 24 September 2021 9:00 - 9:30
Målgrupp
gymnasiet och åk 9
Medverkande
Jonas Anund Vogel, KTH Live-in-Lab