Vad kan avloppsvatten avslöja om pandemier?

När COVID-19 pandemin kom till Sverige och övriga världen våren 2020 blev det snabbt en akut situation på sjukhus med platsbrist, överarbetad sjukvårdspersonal, brist på skyddsutrustning och tester.

Anstormningen av sjuka människor var svår att förutse, när patienter väl kom in på sjukhusen var det redan försent eftersom smittan hunnit spridas brett. Finns det sätt att tidigare upptäcka smittspridning och kommande pandemier? Kan en befolkning testas trots brist på tester eller resurser? Att utnyttja avloppsvatten för kollektiv provtagning är en möjlighet.

Cecilia Williams är forskare vid SciLifeLab och KTH.

Tid
fredag 24 september 2021 12:00 - 12:30
Målgrupp
gymnasiet och åk 9
Medverkande
Cecilia Williams, SciLifeLab och KTH