Våld i ungas nära relationer

Våld i ungas nära relationer har först de senaste åren uppmärksammats som ett samhällsproblem i Sverige. Trots att vi har välutvecklade forskningsfält om både våld i vuxnas nära relationer och våld mot barn, så går det att säga att våld i ungdomars egna ”romantiska” relationer hamnat under radarn. Min forskning handlar just om det våld som unga kan bli utsatta för av någon de varit på G eller ihop med, och fokuserar på att urskilja vad som gör ungas utsatthet särskild.

Mer om Sibel

 

Tid
30 september 2022
Målgrupp
åk 9 och gymnasiet
Medverkande
Sibel Korkmaz, Stockholms universitet