Forskar Grand Prix Stockholm 2022

Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter! 

Medverkande forskare Tävlingsbidrag
 Christina Neofytou Christina Neofytou, Karolinska Institutet A better life for childhood brain cancer survivors
Marjorie Ladd parada Marjorie Ladd Parada Water’s double personality
Sanne van Weveren, KTH Sanne van Waveren, KTH Robot Upraising? Helping Robots Learn New Things.
Sibel Korkmaz Sibel Korkmaz, Stockholms universitet Våld i ungas nära relationer
Tomas Rosén Tomas Rosén, KTH En värld av gröna nanostrukturer