Ungdomar tävlar med Lego-robotar

FIRST LEGO League

FIRST LEGO League är världens största teknik- och vetenskapstävling för barn och ungdomar ålder 10-16 år. Projektet sträcker sig under en större del av läsåret med tävling både lokalt i stan och senare delfinal i Norge, vidare tävlingar runt om i hela världen och slutligen världsfinal i USA.

Var med i årets FIRST LEGO League (FLL) med dina elever i åk 4-9! Eleverna bygger och programmerar en robot, gör ett projektarbete och profilerar och marknadsför sitt lag. Vetenskapens Hus arrangerar FLL Stockholm. FLL är kulmen av ett längre projekt som görs i skolan månaderna innan tävlingsdagen.

FLL är en projekttävling där eleverna, utifrån ett givet tema, definierar ett problem och kommer med förslag på lösningar, marknadsför lösningen och tävlar med en Lego-robot på en bana. I arbetet ingår att fördjupa sig inom det årliga temat och forska kring ett problem de formulerar själva, lösa uppgifter kring konstruktioner av en Lego-robot samt programmera denna och marknadsföra sin problemlösning.

De regionala finalerna för FLL i Stockholm arrangeras av Vetenskapens Hus. I november går den skandinaviska finalen och världsfinalen på våren.

Praktisk information

Datum, plats och utrustning

Uppdrag släpps i september och tävling sker 8 veckor senare, i november på Kårhuset på KTH:s campus. Utrustning kan vara gratis. Vi har även ett antal robotar till utlåning (så långt lagret räcker). Vi prioriterar lag som tidigare inte har varit med i FLL.

Workshop

Vi erbjuder en förberedande robot-workshop för elever (boka tidigt!).

Fortbildning

Vid behov kan vi ordna en fortbildning för lärare.

Kostnader

Förutom robotar:

1) Anmälningsavgift till FLL (2 500 kr) 
2) Challenge set (1 700 kr)
3) Deltagande i Stockholmas turnering max 2 000 kr (partners: halva det priset).

Mer information finns på Hjernekraft.

Anmälan

Anmäl ert lag här! Välj FLL Stockholm. Glöm inte att beställa ett Challenge set (tävlingsbana).

Mål och riktlinjer LGR11

För bokning av robot samt frågor

Kontakta projektledare Freddy Grip, 08-790 98 08, fll@vetenskapenshus.se

Ladda ned filer