Programmering vid dator

Digitalt lärande

Digitalt lärande och programmering i klassrummet - utbildningsprojekt för lärare är ett projekt som startats upp med stöd av Vinnova inom ramen för Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt, i samarbete med Stockholms stad.

Vision

Programmering blir en naturlig del i klassrummet. Alla lärare ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar och oavsett ämnesområde.

Målsättning

Projektet skall utveckla ett praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i skolan. Målet är att (1) ge pedagoger färdigheter för att jobba med programmering i klassrummet och att (2) ta fram ett arbetssätt och strategi för att sprida kunskapen i skolan genom kollegialt lärande.

Effekter och resultat

Inom projektet har vi:

  • Utvecklat fortbildning för lärare där den enskilda kursdeltagaren utvecklar en egen grundkompetens i programmering som sedan tillämpas i det egna klassrummet och sprids i kollegiet.
  • Utvecklat ett arbetssätt för kollegialt lärande och spridning av kompetens.
  • Samlat och utvecklat "best practices" och utvärderade exempellösningar.
  • Bidragit till ett nätverk av kunskapsspridare inom datalogi i skolan.

Upplägg och genomförande

En fortbildningskurs för lärare inom grundskola och gymnasium har utvecklats och erbjuds nu. Fortbildningen består av kontaktundervisning, egna klassrumsprojekt samt utvärdering och sammanställning av fungerande lösningar. Fortbildningen fokuserar på lärarens egen programmeringskompetens och hur man lär ut programmering till elever. Fortbildningen följs sedan upp med våra prova-på-programmeringsträffar under vilka kursdeltagarna sprider sin programmeringskompetens och erfarenheter från klassrummet till andra lärare.

Kontakt

@email