Covid och ditt besök hos oss

Publicerad 2020-06-22

Vi hälsar besökare varmt välkomna till oss igen – till hösten öppnar vi på ett omsorgsfullt sätt upp våra lokaler med begränsad kapacitet. Vi följer den information som löpande presenteras av Folkhälsomyndigheten, KTH och Stockholms universitet och anpassar verksamheten utifrån den. Ert besök kan därför med kort varsel komma att påverkas och vi frångår under perioden våra normala avgifter för sen avbokning. En rad åtgärder vidtas från och med juli 2020.

Följande gäller vid ditt besök hos oss

Vid ankomst inväntar ni besöksledare på angiven plats utomhus. Varje elevgrupp med medföljande lärare använder separata ingångar, elevytor och toaletter som finns i anslutning till laboratorierna. Vid ankomst ska besökare tvätta händerna, alternativt använda handsprit.

Under besöket sker ingen närkontakt med våra besöksledare utan du som lärare ansvarar för att hjälpa dina elever under aktiviteten. Besöksledaren håller ett säkert avstånd till såväl lärare som elever.

Efter besöket är det inte tillåtet att dröja sig kvar i lokalerna - ni har alltså endast tillträde till lokalerna under den bokade tiden.

Säkerhetszoner i lokalerna

Vi har delat in våra lokaler i olika zoner och tar emot högst en klass med högst 32 elever och två medföljande lärare per zon, så att de olika grupperna inte ska mötas. I laboratorierna vid AlbaNova finns två zoner som är på separata våningsplan. Naturens Hus i Bergianska trädgården är en egen zon där ni luftigt kan nyttja miljön inomhus och utomhus. Tillträde till lokalerna tillåts endast på er bokade tid. På så sätt undviker ni möten utanför den egna elevgruppen.

Matsäck kan förtäras i våra lokaler på anvisad elevyta, men det måste då ske inom den bokade tiden i er zon för ert besök, och särskilda städrutiner måste beaktas.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Våra nya rutiner innebär en minskad kapacitet men också att vi uppnår våra mål för att undvika smittspridning:

  • Minimera kontakt mellan vår personal och besökare.
  • Undvika kontakter mellan olika besöksgrupper (inom den egna elevgruppen fortsätter ni förstås att följa skolans riktlinjer för kontakt mellan elever).
  • Underlätta för besökare att hålla en god hygien.

Som förberedelse inför besöket hos oss är det bra om eleverna är införstådda med dessa anpassningar. Vi ser fram emot att mötas igen på plats – tillsammans håller vi i, håller ut och håller avstånd.