Covid-19: det här gäller hos oss

Vi är glada att kunna välkomna er tillbaka till våra lokaler i Vetenskapens Hus! Av hänsyn till den pågående pandemin har vi dock valt att tillämpa ett antal tillfälliga riktlinjer för gruppbesök:

Laboratorierna vid AlbaNova

  1. Samling sker gruppvis framför byggnaden - utomhus. Ansvarig besöksledare möter upp er.
  2. Enbart grupper från samma skola bokas i varje enskild del av huset.
  3. Kläder och väskor förvaras i låsbara garderober i anslutning till laboratorierna. Er besöksledare visar er till rätta vid ankomst respektive avresa.
  4. Pauser tas utomhus, i korridoren eller i laboratoriet. Ingen förtäring i laboratorierna.
  5. Handtvätt och/eller handsprit finns att tillgå i anslutning till varje laboratorium.
  6. Vi har begränsad möjlighet att erbjuda plats för förtäring av medhavd matsäck i våra lokaler. Ni har möjlighet att boka yta i mån av plats. Förtäring av matsäck sker i övrigt på bänkar utomhus.

Naturens Hus i Bergianska trädgården

  1. Samling sker gruppvis utomhus på anvisad plats där ansvarig besöksledare möter er. Se plats i er bokningsbekräftelse.
  2. Alla pauser sker utomhus.
  3. Handtvätt och/eller handsprit finns att tillgå.
  4. Medhavd matsäck förtärs utomhus.

Om- och avbokning under pandemin

Särskilda villkor p g a sjukdom gäller under rådande pandemi. Om- och avbokning kan göras ända fram till dagen för aktiviteten. Villkoren gäller båda parter. Läs mer om våra villkor.

Vi följer den information som löpande presenteras av Folkhälsomyndigheten, KTH och Stockholms universitet och anpassar verksamheten utifrån den. Ert besök kan därför med kort varsel komma att påverkas och vi frångår under perioden våra normala avgifter för sen avbokning.

Har du några frågor kontakta din bokningsansvarig.

Välkommen!