Samla in insekter

En del kan uppleva att det känns lite obehagligt att avliva insekter in insamlingssyfte. Först och främst kan man tänka på att insekter har korta reproduktionscykler och förökar sig livskraftigt om de får utrymme och förutsättningar. Det är därför i princip omöjligt att påverka en population genom insamling av enskilda individer. Hoten mot insekter är framför allt habitatförstörelse, men även sekundära effekter som klimatförändringar och storskalig kemisk bekämpning.

Insekter har en mycket simpel hjärna och kan inte sägas uppleva smärta och lidande som ett mer utvecklat däggdjur eller en fisk. Slutligen så samlar vi in insekterna i ett syfte att dokumentera och studera dem, något som kommer att gynna insekterna i ett större perspektiv! Läs gärna mer här för en fördjupad diskussion om etiska ställningstaganden.

Det finns massvis med information på nätet om hur man går till väga vid insamling av insekter (se länkar i texten eller separat länksamling). Att montera insekter på ett elegant sätt är inte lätt och kräver träning och tålamod. Men oroa dig inte, även om insekterna inte ser perfekta ut kommer du att kunna studera dem med de metoder som erbjuds under gymnasiearbetet.

En väldigt bra och omfattande guide om insektsinsamling hittar du här. Börja där, och sök dig fram på nätet. Det finns många internationella entomologiska föreningar med bra guider.

Fångstmetoder

Det finns många olika fångstmetoder som var och en kräver lite olika men ganska simpel utrustning. Några exempel:

  • Håvning (håvar av olika slag)
  • Insamling med aspirator (aspirator)
  • Bankning (material ljust paraply)
  • Ljusfällor (lakan och lampa)

När insekterna väl är infångade kan de avlivas på ett par olika sätt. Du kan t.ex. frysa hela burken, men se till att den är torr så att insekterna inte fryser fast. Efter ca ett dygn kan du ta ut burken och montera insekterna.

Ett snabbare sätt är avliva insekterna är med etylacetat, som är den primära beståndsdelen i acetonfri nagelacksborttagare. Tillsätt ett par droppar etylacetat till en papperstuss som du sätter in i burken.

OBS: Använd inte cyanid i ditt projekt! Du kommer eventuellt stöta på råd om avlivning med hjälp av cyanid. Cyanidjonen är oehört giftig och mycket farlig att jobba med.

Montering

Efter att insekten är död kan du montera den på exempelvis en frigolitplatta eller en skumplatta med en insektsnål. Insektsnålar kan du köpa i butiker som säljer material för insektssamlare, till exempel Naturbutiken. De är mjukare, tunnare och smidigare än vanliga nålar.

Monteringen av insekterna skiljer sig mellan insektstyper och varierar också beroende på hur stora insekterna är. Mindre insekter brukar man limma på en lapp medan större insekter kan genomborras direkt med en nål. Läs mer om montering här.

Sist men inte minst är det från ett vetenskapligt perspektiv oerhört viktigt att nödvändig information om art, insamlingsplats och tidpunkt dokumenteras med en etikett. Läs mer om vad etiketten bör innehålla här. Efter att du har artbestämt insekten kan du lägga till ytterligare en etikett som ger information om insektens namn och art. Det är god sed att inte separera insekten från dess etikett.

Avslutningsvis

Vår och sommar är av naturliga skäl den bästa tiden att samla insekter, det finns en insekter hel del kvar på hösten men i mycket mer begränsad omfattning. När du samlar in insekter till projektet kommer det vara bra (men inte nödvändigt) att ha flera exemplar av de insekter du vill studera. Det är jättesvårt att artbestämma insekter, det finns otroligt många arter och vissa kan bara särskiljas av de absolut mest kunniga. Men det finns hjälp att få!

Om du inte skulle lyckas med insamlingen kommer det att finnas möjligheter att få insekter från Naturhistoriska Riksmuseet under projektets gång. Men det är mycket tillfredsställande att jobba med eget material, så vi rekommenderar starkt att du i alla fall gör ett försök. Passa på under sommarlovet. Har du en lupp kan du börja kika lite på insekterna redan innan och fundera över en frågeställning.

Slutligen, kort lista med relativt billiga saker som kan vara bra att köpa:

  • En håv
  • En aspirator
  • Insektsnålar
  • Fångstburkar
  • En spännbräda (för t.ex. fjärilar och sländor), kan tillverkas enkelt
  • Etylacetat (acetonfri nagellacksborttagare) för avlivning (eller använd frysen)

Kontakta gärna oss på Vetenskapens Hus (teknik@vetenskapenshus.se) om du har frågor eller funderingar om insektsinfångning eller gymnasiearbetet i övrigt.