Skolprogram

Välkommen att göra din bokning genom att välja skolprogram nedan. OBS! Våra skolprogram hålls endast på svenska.

 • Genetik

  gy
  Förändringar i DNA leder till en genetisk variation hos en art. Vi studerar bananflugan (Drosophila melanogaster) och låter eleverna förstå att förändringar i DNA leder till synliga förändringar hos flugorna. De får också lösa korsningsscheman och knyta an den Mendelska genetiken med Darwins evolution så att de förstår kopplingen mellan genetisk variation och det naturliga urvalet.
  Läs mer och boka här
 • Genetik

  åk 7-9
  Förändringar i DNA leder till en genetisk variation hos en art. Vi studerar bananflugan (Drosophila melanogaster) och låter eleverna förstå att förändringar i DNA leder till synliga förändringar hos flugorna. De får också lösa korsningsscheman och knyta an den Mendelska genetiken med Darwins evolution så att de förstår kopplingen mellan genetisk variation och det naturliga urvalet.
  Läs mer och boka här
 • Hilberts hotell

  åk 7-9
  Vad är oändligheten och hur räknar man med ett sådant begrepp? Vi möter väldigt många resenärer och ett besynnerligt hotell som alltid har plats för en till  gäst och vi tvingas fundera över vad skillnaden egentligen är mellan "oerhört många" och "oändligt många".
  Läs mer och boka här
 • Hilberts hotell och mängders kardinalitet

  gy
  Vad betyder det att något är oändligt? Vi besöker ett besynnerligt hotell där vi tvingas fundera över vad skillnaden är mellan "oerhört många" och "oändligt många".
  Läs mer och boka här
 • Internetsäkerhet - spionage och intrång

  åk 7-9
  Hur fungerar internet egentligen och hur kan man skydda sig mot angrepp och säkerhetsintrång? I det här skolprogrammet får eleverna lära sig om allt från undervattenskablar till lösenordssäkerhet.
  Läs mer och boka här
 • Internetsäkerhet - spionage och intrång

  gy
  Hur fungerar internet egentligen och hur kan man skydda sig mot angrepp och säkerhetsintrång? I det här skolprogrammet får eleverna lära sig om allt från undervattenskablar till lösenordssäkerhet.
  Läs mer och boka här
 • Kriminalteknik med DNA-sekvensering, kort

  gy
  Aktiviteterna i detta skolprogram kopplar till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Elever arbetar experimentellt med DNA-analys: sekvenserar PCR-produkt med pyrosekvensering, avläser och utvärderar pyrogram. Eleverna resonerar kring resultaten och möjliga felkällor.
  Läs mer och boka här
 • Kriminalteknik med DNA-sekvensering, lång

  gy
  Aktiviteterna i detta skolprogram kopplar till en påhittad kriminalberättelse. Mördaren ska hittas med hjälp av pyrosekvensering. Elever arbetar experimentellt med DNA-analys: förbereder PCR-produkt till DNA- sekvensering, avläser och utvärderar pyrogram. Eleverna resonerar kring resultaten och möjliga felkällor.
  Läs mer och boka här
 • Kryptering

  åk 7-9
  Hur kan man använda matematik för att skriva hemliga meddelanden? I det här skolprogrammet får eleverna använda riktiga krypteringsapparater för att lära sig om matematiken bakom krypteringsalgoritmer.
  Läs mer och boka här
 • Kryptering

  gy
  Hur kan man använda matematik för att skriva hemliga meddelanden? I det här skolprogrammet får eleverna använda riktiga krypteringsapparater för att lära sig om matematiken bakom krypteringsalgoritmer.
  Läs mer och boka här
 • Läkemedelsdesign

  åk 7-9
  Inom läkemedelsutveckling så modifieras kemiska föreningar med goda egenskaper så att de blir ännu bättre. Salicylsyra är ett sådant exempel, som är febernedsättande och smärtstillande men också ger ont i magen och illamående. Med en förändring i strukturen blir biverkningarna mindre. Det här skolprogrammet låter dina elever göra en sådan syntes.
  Läs mer och boka här
 • Matens miljöpåverkan

  gy
  Vilka effekter ger världens matproduktion? Vi fördjupar oss i olika produktionsmetoder och den miljöpåverkan som följer i dess fotspår.
  Läs mer och boka här
 • Matens miljöpåverkan

  åk 7-9
  Spelar det roll vilka val vi gör som konsumenter? Vi tar oss an frågan, kopplar till globala hållbarhetsmålen och visar nyttoväxter från olika delar av världen.
  Läs mer och boka här
 • Material som skyddar

  gy
  Hur kan man använda flera material för att skapa ett nytt material med bättre egenskaper? I den här laborationen får eleverna utveckla en prototyp för en skyddsväst med uppgift att stoppa en kula som skjuts ur ett luftgevär.
  Läs mer och boka här
 • Material som skyddar

  åk 7-9
  Hur kan man använda flera material för att skapa ett nytt material med bättre egenskaper? I den här laborationen får eleverna utveckla en prototyp för en skyddsväst med uppgift att stoppa en kula som skjuts ur ett luftgevär.
  Läs mer och boka här