School programs

How to book

 1. Choose from approximately 100 school programs below.
 2. Make a booking request through our booking form. Link to the form is at the bottom of each school program.
 3. Read our pricing and conditions and privacy policy before accepting your booking.

Once we receive and process your booking request, you will receive a booking confirmation and information on practical details prior to your visit. Periodically we are very busy, but we will do our best to take care of your requests directly. Usually you will receive a response within three business days.

For questions regarding bookings, please contact subject and course managers. If you have general questions, please email vh@vetenskapenshus.se.

Välkommen att göra din bokning genom att välja skolprogram nedan. OBS! Våra skolprogram hålls endast på svenska.

 • Analytisk kemi och skeppet Vasa

  gy
  Bevarandet av skeppet Vasa är en pågående utmaning för Vasamuseets konservatorer. Ett problem är järnföreningar som bidrar till långsam nedbrytning av skeppet. I detta skolprogram får gymnasielever, med hjälp av analytisk kemi, vara med i arbetet för att förhindra detta. Skolprogrammet är ett samarbete mellan Vasamuseet och Vetenskapens Hus.
  Läs mer och boka här
 • Bakterieidentifiering (kort)

  gy
  I det här skolprogrammet så gör ni den teoretiska delen i skolan och genomför det laborativa arbetet hos oss. Vi analyserar med mikroskop, kemiska och enzymatiska tester och fastställer vad våra okända prov innehåller – ett riktigt analytiskt arbete!
  Läs mer och boka här
 • Bakterieidentifiering (lång)

  gy
  Vilka bakterier gör oss sjuka? Vad kännetecknar en viss sorts bakterie och hur kan vi identifiera den? Bakterier finns överallt i vår omgivning. För det mesta är de av godo men ibland kan de ställa till problem. Vi analyserar med mikroskop, kemiska och enzymatiska tester och fastställer vad våra okända prov innehåller – ett riktigt analytiskt arbete!
  Läs mer och boka här
 • Binära tal och koder

  åk 4-6
  Informationen i en dator, telefon eller surfplatta kodas med binära tal - alltså ettor och nollor - men hur går det till? Utforska matematiken i ett vardagsnära och engagerande sammanhang.

  Läs mer och boka här
 • Bioinformatik

  gy
  Använd forskarnas verktyg och analysera vilken SARS-CoV-2-mutationer från pandemin.
  Genom att använda viktiga analysverktyg fås en inblick i hur stora datamängder kan hanteras. I det här skolprogrammet söker vi i databaser som finns i USA och i Europa och som dagligen fylls på med nya sekvensdata.
  Läs mer och boka här
 • Cellen

  åk 7-9
  Vi studerar och förklarar celler ur ett evolutionärt perspektiv. Eleverna får lära sig att använda faskontrastmikroskop samt göra egna preparat. Preparaten görs av celler från olika organismgrupper för att visa på cellernas likheter och olikheter.
  Läs mer och boka här
 • Cellen

  gy
  Vi studerar och förklarar celler ur ett evolutionärt perspektiv. Eleverna får lära sig att använda faskontrastmikroskop samt göra egna preparat. Preparaten görs av celler från olika organismgrupper för att visa på cellernas likheter och olikheter.
  Läs mer och boka här
 • Elektrondiffraktion

  gy
  Vad är partiklar? Kan de bete sig som vågor? Vi tittar på interferensmönster från en elektronstråle som skickas genom grafit. Utifrån mönstret kan våglängden för elektronerna bestämmas m h a gitterformeln. Resultatet jämförs med de Broglies formel för våglängden för en partikel med en viss rörelsemängd.
  Läs mer och boka här
 • En resa i solsystemet

  åk 4-6
  Följ med oss på en virtuell resa i solsystemet! Eleverna studerar stjärnhimlen, planeternas rörelser, dag och natt samt årstider med hjälp av modeller.
  Läs mer och boka här
 • Flytande kväve, elektricitet och magneter

  åk 4-6
  Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Eleverna får själva experimentera med elektricitet och magneter. Denna aktivitet fungerar utmärkt som en introduktion till de naturvetenskapliga ämnena eller som en inspirerande aktivitet inom fysik.
  Läs mer och boka här
 • Flytande kväve, magneter och supraledare

  gy
  Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Vi gör ett antal demonstrationer och experiment som visar på tillämpningar och spännande fenomen med magnetfält.
  Läs mer och boka här
 • Flytande kväve, magneter och supraledare

  åk 7-9
  Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Vi gör ett antal demonstrationer och experiment som visar på tillämpningar och spännande fenomen med magnetfält.
  Läs mer och boka här
 • Fotoelektrisk effekt

  gy
  Möt den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein 1921 års nobelpris. Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar? Ljus från en kvicksilverlampa delas upp i ett gitter så att vi kan släppa in olika våglängder i en fotocell. Genom att mäta stoppspänningen för olika våglängder kan Plancks konstant beräknas.
  Läs mer och boka här
 • Färgläggning

  åk 7-9
  Går det att täcka ett schackbräde att med dominobrickor? Med inspiration från spelens värld undersöker vi vad som är möjligt och omöjligt. Med hjälp av mönster hittar vi svaren.
  Läs mer och boka här
 • Färgläggning och omöjliga bevis

  gy
  Går det att täcka ett schackbräde med dominobrickor? I en lekfull aktivitet där problemlösning står i fokus introducerar vi eleverna till matematiska bevis.
  Läs mer och boka här