Vindkraft

Eleverna får upptäcka några faktorer som är viktiga för ett vindkraftverks elproduktion. De får optimera med avseende på antal vingar och vingform hos en vindkraftverksmodell som till stor del skrivits ut med vår 3D-skrivare.

Brödtext

Vi diskuterar hur vindkraftverk är utformade för att så effektivt som möjligt omvandla vinden till elektrisk energi. Eleverna får själva optimera modeller av vindkraftverk, där de kan studera effekten av vingarnas form och antal. De får själva utforma undersökningen och sedan redovisa den muntligt för hela gruppen.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet. Fysik 1.
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk. Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle. Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (7) Hållbar energi för alla

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna känna till begreppen arbete och effekt. Aktiviteten passar bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva. Välkommen att boka besök!