Vi bygger en dator

Alla har använt en dator, men vad gömmer sig egentligen inuti? I det här skolprogrammet får eleverna själv bygga ihop en dator från individuella komponenter.

Brödtext

En dator är en komplex maskin som består av många komponenter med separata uppgifter. För någon som aldrig har lyft på locket till en dator verkar allt svårt och farligt. I den här laborationen får eleverna bekanta sig med datorns olika delar och själv koppla ihop dem till en fungerande dator.

Vi börjar aktiviteten med att göra en orienterande övning. Vilka namn har de olika datorkomponenterna och vad har de för funktion? Vi går igenom grundläggande ESD-säkerhet (statisk elektricitet) och berättar hur man hanterar elektroniska komponenter på ett säkert sätt. Eleverna får sedan sätta ihop en stationär dator, del för del. I slutet av aktiviteten undrar alla: kommer datorn att starta?

Aktiviteten är en utmärkt introduktion till dator- och elektronikområdet och syftar till att avdramatisera elevernas relation till datorer och elektroniska komponenter.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
90 min

Gruppstorlek: Max 34 elever.

Vid bokning av helklass delar vi upp eleverna i två parallella grupper. Det går också bra att kombinera med ett annat skolprogram för halva klassen.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Nedan hittar du kopplingar till det centrala innehållet i grundskolans kursplan i teknik.

Tekniska lösningar

  • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Inför besöket

Det krävs inga förkunskaper. Aktiviteten tar 90 minuter och utförs med max 34 elever som delas i två halvklassgrupper. Välkommen att boka besök!