Växternas anpassningar och mångfald

Går det att se på en växt var den har sitt ursprung? Vi studerar tillsammans växternas anpassningar från tropiska regnskogar till torra öknar.

Brödtext

Under 400 miljoner år har växterna utvecklat unika evolutionära anpassningar som gett upphov till en stor variation i form och funktion. Vi diskuterar och reflekterar kring olika anpassningar, exempelvis giftiga växter, blad som fångar insekter och daggsamlande taggar. Kom och upplev växternas biologiska mångfald tillsammans med oss i Edvard Andersons växthus.

OBS! Ange vid bokning vilken kursnivå din elevgrupp läser, Biologi 1 eller Biologi 2, se mer nedan.

Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
75 min. Passet ges året runt: tisdag-fredag, efter kl. 11

Gruppstorlek: max 34 elever

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Biologi 1: Evolutionens mekanismer.

Centrala begrepp och ord som berörs: biologisk mångfald, anpassning, konvergent evolution, suckulent, epifyt, lian, släkte, familj, art, endemisk art.

Biologi 2: Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.

Centrala begrepp och ord som berörs: fotosyntes (CAM, C3, C4), klyvöppning, biologisk mångfald, anpassning, konvergent evolution, livscykel, suckulent, epifyt, lian, släkte, familj, art.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling:
(15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Det är bra om eleverna får reda på att växthuset är ett växtmuseum öppet för allmänheten där hänsyn måste tas till övriga besökare och växter.