Växter till nytta och nöje (gy)

Växterna ger oss bland annat mat, läkemedel, byggnadsmaterial och bränsle och de förgyller vår tillvaro både till vardags och fest. Under vår vandring berättar vi om hur vi använder och har använt växter genom tiderna.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 2
Tid
60 min, året runt

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Teori

Under sommarhalvåret vandrar vi utomhus i Bergianska trädgården och så avslutar vi om möjligt i Victoriaväxthuset. Under vinterhalvåret går vi in i Edvard Andersons växthus där vi upplever olika livsmiljöer och deras nyttoväxter. Vi tar upp såväl historisk som nutida användning samt forskning.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Naturbruk. Bevarandebiologi. Marken och växternas biologi. Naturguidning. Växtkunskap 1 och 2.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (12) Hållbar konsumtion och produktion, (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper, men det skadar inte att ha hört termen ekosystemtjänster. Besöket kan göras som en introduktion till arbete med våra nyttoväxter, men också som en avslutning eller fördjupning. Önskad nivå på innehåll meddelas vid bokning. Tänk på att klä er efter väder om ni bokat under sommarhalvåret.

Naturskyddsföreningen har bra för- och efterarbetesmaterial på temat ekosystemtjänster.