Växter till nytta och nöje

Växterna ger oss bland annat mat, läkemedel, byggnadsmaterial och bränsle och de förgyller vår tillvaro både till vardags och fest. Under vår vandring berättar vi om hur vi använder och har använt växter genom tiderna.

Brödtext

Under sommarhalvåret vandrar vi utomhus i Bergianska trädgården och så avslutar vi om möjligt i Victoriaväxthuset. Under vinterhalvåret går vi in i Edvard Andersons växthus där vi upplever olika livsmiljöer och deras nyttoväxter. Vi tar upp såväl historisk som nutida användning samt forskning.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (12) Hållbar konsumtion och produktion, (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 4-6
Tid
60 min, året runt

Gruppstorlek: max 34 elever

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Årskurs 4-6. Natur och samhälle. Fotosyntes och biologisk mångfald, namn på vanliga arter. Biologin och världsbilden. Historiska och nutida upptäckter.

Inför besöket

Inför besöket krävs inga förkunskaper, men det skadar inte att ha hört termen ekosystemtjänster. Besöket kan göras som en introduktion till arbete med våra nyttoväxter, men också som en avslutning eller fördjupning. Önskad nivå på innehåll meddelas vid bokning. Tänk på att klä er efter väder om ni bokat under sommarhalvåret.

Naturskyddsföreningen har bra material om ekosystemtjänster som ni kan arbeta vidare med i klassrummet.