Värme och kyla

Med IR-kameror utforskar eleverna värmestrålningen från föremål vid tryckförändringar, avdunstning och värmeledning.

Brödtext

Vi arbetar med värmekameror genom ett upplägg med olika stationer där ett eller flera begrepp fördjupas. Besöket inleds med en demonstration av hur värmekamerorna fungerar och hur de används. Stationerna "Tryck" och "Faser” syftar till att koppla ihop värme med andra fysikaliska fenomen. Detta för att få eleverna att koppla till värme i olika situationer, där samband mellan värme samt fasövergångar och tryckändringar studeras. I stationen "Värmetransport" får eleverna titta på strålning, konvektion och värmeledning. Värmekameran har en förmåga att visualisera det som tidigare mer teoretiskt behandlats. I stationen "Upptäck värmestrålning" får eleverna helt fritt ta bilder på värmestrålning de hittar i omgivningen.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasiet
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Fysik 1a samt 1b1:
Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk. Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar. Orientering om elektromagnetisk strålning. Tillämpningar inom medicin och teknik. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

Fysik 2:
Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering.

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna känna till begreppen värme och temperatur och hur de förhåller sig till varandra. Välkommen att boka besök!