Värme och kyla

Med IR-kameror utforskar eleverna värmestrålningen från föremål vid tryckförändringar, avdunstning, friktion och värmeledning.

Brödtext

Vi arbetar med värmekameror genom ett upplägg med olika stationer där ett eller flera begrepp fördjupas. Besöket inleds med en demonstration av hur värmekamerorna fungerar och hur de används. Laborationen är sedan uppdelad i olika stationer. I en av stationerna får eleverna titta på strålning, konvektion och värmeledning. I två stationer får eleverna  studera situationer där samband mellan värme samt fasövergångar och tryckändringar illustreras.  I den fjärde stationen får eleverna helt fritt ta bilder på värmestrålning de hittar i omgivningen.
 

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
grundskolan, åk 7-9
Tid
90 min

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

Inför besöket

Inför besöket bör eleverna känna till begreppen värme och temperatur och hur de förhåller sig till varandra. Välkommen att boka besök!