Trassel

Kan tilltrasslade rep verkligen ha något med matematik att göra? I allra högsta grad visar det sig. Vi undersöker hur en speciell typ av knutar, så kallade trassel, kan beskrivas med rationella tal och därför kan knytas upp med hjälp av gammal hederlig bråkräkning.

Brödtext

Detta skolprogram bjuder på oväntad och lekfull användning av bråkräkning. I mindre grupper trasslar vi först upp knutar enligt samma regler som vi trasslade till dem. Därefter får vi bekanta oss med en hopparning mellan de knutar vi konstruerat och de rationella talen. Hopparningen bevarar också struktur så att vi med hjälp av bråkräkning bokstavligt talat kan räkna ut hur knutarna ska lösas.

Aktiviteten initierades av prof. Mikael Passare vid Stockholms universitet.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk 6-9
Tid
90 minuter

Gruppstorlek: Max 34 elever.

Vid bokning av helklass delar vi upp eleverna i två parallella grupper. Det går också bra att kombinera med ett annat skolprogram för halva klassen.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

  • Matematisk formulering av frågeställningar.
  • Strategier för problemlösning och värdering av valda strategier och metoder. Beräkningar med tal i bråkform.
  • Metodförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket

Det är bra att repetera grundläggande bråkräkning inför detta skolprogram.