Trassel

Kan tilltrasslade rep verkligen ha något med matematik att göra? I allra högsta grad visar det sig. Vi undersöker hur en speciell typ av knutar, så kallade trassel, kan beskrivas med rationella tal och därför kan knytas upp med hjälp av gammal hederlig bråkräkning.

Brödtext

Laborationen bjuder på en både oväntad och lekfull användning av bråkräkning. I mindre grupper trasslar vi först upp knutar enligt samma regler som vi trasslade till dem. Därefter får vi bekanta oss med en hopparning mellan de knutar vi konstruerat och de rationella talen. Hopparningen bevarar också struktur så att vi med hjälp av bråkräkning bokstavligt talat kan räkna ut hur knutarna ska lösas. Detta skolprogram initierades av prof. Mikael Passare från Stockholms universitet.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk 6-9
Tid
90 minuter

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Matematisk formulering av frågeställningar. Strategier för problemlösning och värdering av valda strategier och metoder. Beräkningar med tal i bråkform. Metodförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga.

Inför besöket

Det är bra att repetera grundläggande bråkräkning inför detta skolprogram. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva. Välkommen att boka besök!