Talpussel

I detta skolprogram ges eleverna möjlighet att utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis. Ett stort fokus ligger på problemlösning genom lek och pussel med tetrisformade klossar. Genom dessa problem får vi insikter om olika tals speciella egenskaper.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Årskurs F-3
Tid
60

Teori

Med hjälp av klossar tar vi reda på vilka tal som kan bilda kvadrater och rektanglar och genom denna undersökning hittar vi de så kallade primtalen - heltalens minsta beståndsdelar. När vi på ett mycket intuitivt definierat primtal med hjälp av kvadrater och rektanglar så löser vi ett antal pusselproblem. Pusslena knyter an till undersökningarna och det ger en naturlig ingång till multiplikation och division. 

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Förmågor

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll

  • Naturliga tal och deras egenskaper.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  • Grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper.
  • Konstruktion av mönster och geometriska figurer.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna förstår skillnaden mellan kvadrat och rektangel. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva. Till exempel Programmera en Blue-Bot.

Välkommen att boka besök!