Talpussel

I detta skolprogram ges eleverna möjlighet att utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis. Ett stort fokus ligger på problemlösning genom lek och pussel med tetrisformade klossar. Genom dessa problem får vi insikter om olika tals speciella egenskaper.

Brödtext

Med hjälp av klossar tar vi reda på vilka tal som kan bilda kvadrater och rektanglar och genom denna undersökning hittar vi primtalen. När vi på ett mycket intuitivt sätt definierat primtal löser vi ett antal pusselproblem som knyter an till undersökningarna och ger en naturlig ingång till primtalsfaktorisering. I mån av tid studerar vi även intressanta samband mellan kvadrater och rektanglar såsom tvåkvadratsteoremet samt bekantar oss med triangeltal.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Grundskolan åk 4-6
Tid
60-90 minuter

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Grundläggande geometriska objekt och deras egenskaper. Konstruktion av mönster i talföljder och geometriska figurer.

Inför besöket

Det är en fördel om eleverna förstår skillnaden mellan kvadrat och rektangel. Detta skolprogram går bra att boka för två halvklassgrupper (helklass) eller kombinera med en annan aktivitet för klassens andra halva. Välkommen att boka besök!