Svenska lövträd

Blommar träd och har de frukter? En utomhusaktivitet där vi ser på lövens form och känner på barken för att lära oss namnen på några av de vanligaste lövträden.

Brödtext

Träden är i fokus under denna aktivitet där eleverna får bekanta sig med lövträdens delar och livscykel. Vad har löven för funktion och vad händer med dem på vintern? Hur gammalt kan ett träd bli? Beroende på om det är vår eller höst tittar vi på trädens blommor eller frukter. Eleverna får göra en samarbetsövning i mindre grupper där de får lära känna ett träd lite bättre. Alla får pressa ett löv och ta med hem.

Plats
Naturens Hus
Målgrupp
grundskolan F-3
Tid
75 min, maj - oktober

Gruppstorlek: max 34 elever

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Begrepp: blomma, frukt, pollen, frö, livscykel, löv, bark, årsring, fotosyntes.

Årstidsväxlingar i naturen och växters livscykler.

Hur växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas. Namn på några vanligt förekommande arter. 

 

Inför besöket

Förbered gärna en gruppindelning med tre elever i varje grupp.

Kläder efter väder. Medhavd matsäck äts utomhus vid Naturens Hus.