Spelmatematik

Visst är det roligt att spela spel - men ännu roligare är det förstås om vi vinner. I detta skolprogram går vi igenom vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att vi, matematiskt, ska kunna analysera ett spel. Att lösa ett spel betyder att vi vet hur spelet slutar och - om spelet inte slutar med oavgjort resultat - även vilken strategi som är den vinnande. Har vi fullständigt löst och analyserat ett spel där en spelare vinner kan vi alltså alltid vinna.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
åk 7-9
Tid
90 minuter

Teori

I spel där spelare turas om och alla har perfekt information kan vi, olika lätt beroende på spelets komplexitet, på förhand avgöra hur spelet slutar. Schack är exempelvis ett sådant spel. Teorin för kombinatoriska spel, eller förkortat CGT (combinatorical game theory) är en gren inom matematik och teoretisk datavetenskap som bland annat används för programmera AI:er - artificiella intelligenser - som kan spela spel. I det här skolprogrammet går vi igenom några enkla spel som vi analyserar och löser. Genom att själva spela spelen uppmuntras eleverna först att hitta den vinnande strategin och därefter beskriva den. Några spel som vi går igenom är bland annat: 15-spelet, Kvadratspelet, Nim, Chomp och Dots-and-Boxes.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Några begrepp som vi tittar närmare på: symmetrier, spegling, binära tal, XOR och kombinatoriska spel.

Inför besöket

För att fullständigt kunna analysera spelet Nim krävs förtrogenhet med det binära talsystemet. Genomför exempelvis skolprogrammet "Binära tal och koder" innan besöket. Inför eller efter besöket kan eleverna prova på att spela räknespelet 21. Välkommen att boka besök!

För- och efterarbetsmaterial