Separation av livsmedelsfärger (8-9)

Att blanda färger är ingen konst, men kan man separera dem igen? Kromatografi är en av de viktigaste separationsmetoderna inom kemisk industri och forskning. I denna laboration får eleverna bekanta sig med principerna för kromatografi genom att separera komponenter i livsmedelsfärger med vätskekromatografi.
Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
grundskolan åk 8-9
Tid
1,5 tim

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Kombinera gärna med ett annat skolprogram.

Teori

Efter en kort genomgång kring löslighet och kromatografi får eleverna separera färger med hjälp av vätskekromatografi. Färgerna kommer från godis eller dryck och separationerna görs manuellt på små kolonner som i industri och forskning används för koncentration och upprening av prover. Eleverna, som arbetar två och två, väljer färger som de vill separera och för in sina observationer från separationerna i en tabell. I slutet diskuterar de sina resultat med en annan grupp.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Separations- och analysmetoder. Dokumentation av undersökningar.

Inför besöket

Eleverna bör ha en viss laborativ vana och det är en fördel om eleverna är förtrogna med begreppet löslighet innan besöket. Inför eller efter besöket kan eleverna prova på papperskromatografi för att se om samma principer kan appliceras på flera kromatografitekniker. Aktiviteten kan inte kombineras med skolprogrammet ”Material och elektrokemi” men passar annars bra att kombinera med annan aktivitet för klassens andra halva.

För- och efterarbetesmaterial