Regnskogsträd eller ökenväxt i Edvard Andersons växthus (gy)

Hur kan växter överleva torka i flera månader. Hur kan de växa högt upp i ett regnskogsträd utan rötter? Växter har genom årmiljonerna anpassat sig till varma torra öknar, höga berg och fuktiga regnskogar.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 2
Tid
60 min, året runt. Starttid: tidigast 11.00 när växthuset öppnar
Gruppstorlek
max 16 elever

Är ni fler än 16 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Teori

Vi talar om jordens klimatzoner, vad som påverkar klimatet och studerar växters anpassningar till torka, ljusbrist och brand. Vi gör en vandring i Edvard Andersons växthus där vi besöker en tropisk låglandsregnskog, öknar i Kalifornien och södra Afrika, samt medelhavsområdets varm-tempererade klimat.

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Jordens klimat- och vegetationszoner, biologisk mångfald, evolution och ekosystem.

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (13) Bekämpa klimatförändringen (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Inför besöket är det bra om eleverna är bekanta med termerna anpassning och klimat.