Regnskogsträd eller ökenväxt i Edvard Andersons växthus

Hur kan växter överleva torka i flera månader. Hur kan de växa högt upp i ett regnskogsträd utan rötter? Växter har genom årmiljonerna anpassat sig till varma torra öknar, höga berg och fuktiga regnskogar.
Plats
Naturens Hus
Målgrupp
gymnasiet, Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 2 (ev kemi 2)
Tid
60 -90 min, året runt. Starttid: tidigast 11.00 när växthuset öppnar

Gruppstorlek: max 17 elever
Är ni fler än 17 elever? Det går bra, vi delar upp eleverna i två grupper eller kombinerar med ett annat skolprogram.

Teori

Vi talar om jordens klimatzoner, vad som påverkar klimatet och studerar växters anpassningar till torka, ljusbrist och brand. Vi gör en vandring i Edvard Andersons växthus där vi besöker en tropisk låglandsregnskog, öknar i Kalifornien och södra Afrika, samt medelhavsområdets varm-tempererade klimat.

Läser ni kemi 2? Då kan ni med fördel även boka "De kemiska processerna i fotosyntesen". Vi går igenom de olika stegen i ljusreaktionen och den ljusoberoende reaktionen och hur vissa växter utvecklat nya processer för att kunna binda koldioxid effektivare under de rådande omständigheterna. Detta tillägg tar ca 30 minuter så hela besöket tar då 90 minuter. För att boka kommenterar du fotosyntes under övrigt i bokningsförfrågan. 

Anknytning till kurs-/ämnesplan

Jordens klimat- och vegetationszoner, biologisk mångfald, evolution och ekosystem.

Kemi och biologi 2, om du bokat De kemiska processerna i fotosyntesen. 

Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling: (13) Bekämpa klimatförändringen (15) Ekosystem och biologisk mångfald

Inför besöket

Inför besöket är det bra om eleverna är bekanta med termerna anpassning och klimat.

Bokat tillägg om Fotosytes? Då kan du med fördel kika på Lisas genomdrag här.

 

För- och efterarbetsmaterial